Sklenárstvo Ladislav Miku±iak
 
Rezanie
Brúsenie
Vŕtanie skla
Zasklievanie priamo v byte
Izolačné sklá

Horná 36 (nad starým PRIOROM)
Banská Bystrica
Zobrazi» mapu
Mobil: 0905 788 676